ثبت شکایت :

جهت ثبت شکایت و مطرح کردن هرگونه مشکل در فرایند خرید تا زمان تحول کالا و حتی موارد ذکر شده در مورد ضمانت پس از فروش با شماره زیر تماس بگیرید.

 

تلفن :  04134223160